RondOm Vandaag webshop gebruikt cookies om het bezoek en winkelen bij RondOm Vandaag webshop voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Klik op 'Cookies toestaan' om de cookies toe te staan.  
Gratis verzending vanaf € 60,-
Levertijd 1-2 werkdagen
14 dagen retourtermijn

Privacyverklaring rondomshop.nl

Privacyverklaring rondomshop.nl
Via de webwinkel rondomshop.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. rondomshop.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. rondomshop.nl is de enige verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-03-2021

PRIVACYVERKLARING rondomshop.nl

rondomshop.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens rondomshop.nl

webshop@rondomvandaag.nl
Bezoek en postadres:
Morra 2 - 40,
9204KH DRACHTEN
Tel. : 0512-726 900

KvK: 01120785 (RondOm Vandaag Holding B.V.)

Ronald Jousma is de Functionaris Gegevensbescherming van rondomshop.nl en is te bereiken via webshop@rondomvandaag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
rondomshop.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (bedrijf of particulier)
 • Eventuele contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
rondomshop.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het terugstorten van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen (en diensten) bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en met welk doel
rondomshop.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer: Bewaartermijn tot wederopzegging wanneer u een account heeft aangemaakt, ter verwerking van online bestellingen.
 • E-mailadres: Bewaartermijn tot wederopzegging, voor verzending van online mailingen.
 • Klantgegevens van klanten die als ‘gast’ inloggen/bestellen, worden na verwerking van de bestelling, maar minstens na 14 dagen verwijderd uit de administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
rondomshop.nl deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. rondomshop.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt rondomshop.nl uw persoonsgegevens aan derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Deze derden zijn:

 • RAMSJ bestelde producten, naam, adresgegevens voor het gereedmaken van uw order
 • FRL post BV Leeuwarden, naam, adresgegevens voor verzending van (online) bestellingen
 • Post NL naam, adresgegevens voor verzending van (online) bestellingen
 • CB naam, adresgegevens voor verzending van (online) bestellingen
 • Kamsma Schoenen Leeuwarden, bestelde producten, naam, adresgegevens voor verzending van (online) bestellingen
 • Pub '84 Wolvega, bestelde producten, naam, adresgegevens voor verzending van (online) bestellingen
 • W.A.S Leeuwarden, bestelde producten, naam, adresgegevens voor verzending van (online) bestellingen

Cookies die wij gebruiken (technische, functionele en analytische cookies)
rondomshop.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. rondomshop.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door rondomshop.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webshop@rondomvandaag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

rondomshop.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
rondomshop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via webshop@rondomvandaag.nl

Drachten, maart 2021

Rondom Vandaag - AVG verklaring RondOm Vandaag Webshop
zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp icon-tiktok